Konsultacje i ekspertyzy

Zarządzanie szkodnikami oraz ochrona gatunkowa owadów często wymagają zasięgnięcia specjalistycznej wiedzy . Konsultacje entomologiczne świadczone przez firmę DDD Audit wychodzą naprzeciw potrzebom rynku prywatnego oraz organów państwowych.

 

Biegły sądowy

Przygotowywanie ekspertyz sądowych dla spraw związanych między innymi z obecnością szkodników w lokalach mieszkalnych i usługowych, jakości usług i wywiązywania się z umów dotyczących zwalczania drobnoustrojów i szkodników, bezpieczeństwa wykonywania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Nadzór entomologiczny

Wszędzie tam gdzie występują zagrożenia naruszenia siedliska owadów chronionych lub zmiany infrastruktury, wymagają relokacji chronionego gatunku owada. Nadzór nad takimi działaniami musi sprawować entomolog. Świadczę usługi nadzoru entomologicznego dla jednostek samorządowych, firm oraz osób prywatnych.

 

Ekspertyzy DDD

Wykonuję ekspertyzy DDD, które polegają na przeprowadzeniu wstępnego i niezależnego badania oceniającego stan danego obiektu. Efektem tego jest ocena stopnia zagrożenia szkodnikami, na podstawie której szacuję czas i nakład pracy konieczny do ich zwalczenia. Dobieram najlepsze dostępne metody i najskuteczniejsze środki na rynku. Profesjonalne podejście skutkuje wysoką jakością usług i zadowoleniem klientów.

Zapraszam do współpracy.