Wsparcie branży Pest Control

usuwanie robakówMoja firma oferuje wsparcie dla branży Pest Control. Co oznacza ten termin? Pest Control obejmuje zwalczanie i kontrolowanie liczebności organizmów niepożądanych w otoczeniu człowieka. Zatem branża Pest Control zajmuje się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją, czyli kompleksowym zwalczaniem drobnoustrojów, owadów oraz gryzoni. Wszystkie te organizmy mogą negatywnie wpływać na zdrowie i jakość życia – szkodniki i drobnoustroje mogą zanieczyszczać żywność, uszkadzać i zasiedlać budynki mieszkalne i użyteczności publicznej – dlatego coraz częściej korzysta się z usług Pest Control.

Szkodliwy wpływ tych organizmów może objawiać się na wiele sposobów takich jak:

  • niszczenie i zanieczyszczanie między innymi żywności, pasz, produktów tekstylnych,
  • uszkadzanie zabytków i dzieł sztuki,
  • bytowanie i stwarzanie zagrożenia zdrowotnego w środowisku człowieka.

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi ,a przekazywana przeze mnie wiedza oraz świadczone usługi skutecznie pozwalają stworzyć środowisko wolne od drobnoustrojów i szkodników.
Moja firma proponuje fachową pomoc firmom działającym w branży Pest Control. W mojej ofercie posiadam szkolenia skierowane do osób, które zamierzają otworzyć własną działalność usługową oraz do tych, którzy już pracują w branży Pest Control. Uczestnicy organizowanych przeze mnie szkoleń nabywają praktyczną wiedzę i mogą samodzielnie wykonywać usługi dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji. Podczas szkoleń przekazuję niezbędne informacje m.in. na temat toksycznych środków ochrony roślin, dezynsekcji z użyciem sprzętu naziemnego, fumigacji, wymagań standardów bezpieczeństwa żywności czy skutecznego zabezpieczania obiektów przed szkodnikami. Ponadto zapewniam również profesjonalne doradztwo i zajmuję się sporządzaniem ekspertyz dla swoich klientów. Zapraszam do współpracy!